Mikrocement można stosować na ogrzewaniu podłogowym, ale przed jego zastosowaniem, należy przeprowadzić próbę grzewczą. Ma ona na celu uniknięcie sytuacji, w której rozciąganie podłoża, spowodowane zmianami temperatury w podłodze, mogłoby spowodować pęknięcia mikrocementu.

Próbę grzewczą przeprowadzamy w następujący sposób:

1. Włącz ogrzewanie co najmniej 4 tygodnie po umieszczeniu zaprawy cementowej.
2. Utrzymuj wodę wchodzącą do obwodów w temperaturze 25°C przez 2 lub 3 dni. Następnie stopniowo zwiększ temperaturę wody do 45°C i utrzymuj ją przez kilka dni.
3. Wyłącz ogrzewanie na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem aplikacji mikrocementu. Maksymalna temperatura podłogi powinna wynosić 18°C.

mikrocement-stosowanie

Mikrocement należy nakładać na zaprawy cementowe, które osiągnęły zaawansowany stopień wiązania. Dzieje się to po trzech lub czterech tygodniach wysychania, w zależności od pogody. W każdym razie konieczne jest, aby zaprawa była praktycznie sucha. Aby to osiągnąć, należy zapewnić maksymalnie 4% wilgotności w podłożu, którą należy sprawdzić za pomocą miernika wilgotności względnej.

Zalecamy stosowanie wysokiej jakości samopoziomujących zapraw cementowych. Podłoża z zaprawy proszkowej są nieodpowiednie, ponieważ nie zapewniają wystarczającej spójności powierzchni. Takie posadzki należy przed nałożeniem mikrocementu wzmocnić.

posadzka-mikrocement

Po nałożeniu mikrocementu należy odczekać co najmniej 48 godzin, zanim ogrzewanie podłogowe zostanie ponownie włączone. Zawsze należy robić to stopniowo, codziennie o 5°C – zarówno na początku, jak i na końcu okresu grzewczego.

Upewnij się, że względna wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie jest zbyt niska.

Zawsze należy unikać gromadzenia ciepła spowodowanego przez dywaniki i dywany lub brak przestrzeni między meblami a podłogą.