Chociaż estetyczne oba wykończenia mogą wyglądać podobnie, to nie jest to samo.

Mikrocement ma zdecydowanie większe zalety:

  • Szybsza i łatwiejsza aplikacja.
  • Do nałożenia mikrocementu nie są potrzebne żadne dodatkowe maszyny ani ciężkie narzędzia.
  • Mniej pracy. Krótszy czas wykonania.
  • Mikrocement jest lekki, dzięki czemu unikamy trudności związanych z obciążeniem strukturalnym, nie podnosi znacząco poziomu posadzki.
  • Do użytku w każdym pomieszczeniu, nie tylko na parterze i w piwnicach.
  • Brak połączeń, czyli po procesie suszenia nie pojawiają się pęknięcia.
  • Możliwość aplikacji na powierzchniach zarówno pionowych jak i poziomych.
  • Jakość wykończenia identyczna na całej powierzchni.

Różnice między mikrocementem, a betonem polerowanym pod względem składników.

Konieczne jest rozróżnienie cementu, zaprawy cementowej i betonu. Cement jest składnikiem zarówno zaprawy, jak i betonu, który działa jak spoiwo. Zaprawę uzyskuje się poprzez zmieszanie piasku z wodą i cementem, podczas gdy beton jest zaprawą cementową, do której dodaje się żwir. Wszystkie nadają się do tworzenia nawierzchni. Jednak w przypadku mikrocementu powierzchnia jest zwarta i ciągła, a beton polerowany, odciskany lub zacierany na gładko wymaga szczelin dylatacyjnych.

Beton

Zarówno beton polerowany, jak i beton nakładany (np. beton zacierany na gładko), składają się z płyty betonowej. Jej powierzchnia jest obrabiana tak, aby osiągnąć ostatecznie wykończenie. Są to nieciągłe rozwiązania nawierzchniowe, które w celu uniknięcia pękania wymagają szczelin dylatacyjnych.

parking-posadzka

Beton zacierany na gładko

W przypadku betonu zacieranego na gładko, mechaniczne wygładzanie wykonuje się ręcznie lub maszynowo.

Beton odciskany

Odciskany beton oferuje fakturę w postaci wzoru wytłoczonego za pomocą specjalnych form, podczas procesu utwardzania betonu.

Beton polerowany

Beton polerowany powstaje w wyniku powierzchniowego wykończenia ale z całkowicie utwardzonego betonu. Składa się z mechanicznego procesu wyrównywania i polerowania. Powierzchnia jest szlifowana specjalnym padem diamentowym, pozostawiając widoczne fragmenty kruszyw, które składają się na beton. Ostateczny wygląd przypomina lastryko.

Mikrocement

Mikrocement jest zaprawą, która składa się ze stosunkowo drobnych kruszyw. Może być nakładany zarówno na ściany, jak i podłogi. Jego grubość nie przekracza 2/3 mm, nie wymaga połączeń i nie pęka. Bardzo dobrze przylega do dowolnego materiału i jest nakładany m.in. za pomocą pacy weneckiej.